HISTORIE

SPOLUPRÁCE  OBOU PROJEKTANTŮ  TRVÁ OD ROKU 1971. SAMOSTATNĚ PODNIKAJÍ  V OBLASTI PROJEKTOVÁNÍ JIŽ   OD R. 1990.

ZA DOBU SPOLEČNÉHO PŮSOBENÍ NA TRHU PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI BYLO ÚSPĚŠNĚ ZREALIZOVÁNO PODLE NÁVRHŮ A SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ MNOHO DESÍTEK MENŠÍCH I STŘEDNĚ VELKÝCH ZAKÁZEK NEJRŮZNĚJŠÍCH TYPŮ STAVEB.

SPOJENÍM OBOU PROFESÍ – ARCHITEKTA A STAVEBNÍHO INŽENÝRA – JE MOŽNÉ ZAJIŠŤOVAT ODBORNÉ ČINNOSTI  VE VŠECH VÝKONOVÝCH FÁZÍCH,  OD PŘÍPRAVY ZAKÁZKY, STUDIÍ, VARIANTNÍCH NÁVRHŮ STAVBY, VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ I STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, OBSTARÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ, VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY I PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI, VČETNĚ SPOLUPRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO DOKONČENÍ STAVBY A DALŠÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI.  NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORŮ ZPRACOVÁVÁME I NÁVRHY A PROJEKTY INTERIÉRŮ VČETNĚ SPECIFIKACE JEJICH VYBAVENÍ.


KLIENTI

MEZI NEJČASTĚJŠÍ ZÁKAZNÍKY SE ŘADÍ JAK SOUKROMÍ INVESTOŘI, TAK I SPOLEČNOSTI s.r.o, AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A STÁTNÍ INSTITUCE.


ZAKÁZKY

Z HLEDISKA CHARAKTERU ZAKÁZEK JE OBLAST PŮSOBENÍ DOSTI RŮZNORODÁ. 


OBLAST BYDLENÍ

V OBLASTI BYDLENÍ TO JSOU ZEJMÉNA RODINNÉ DOMY A VILY, A TO JAK NOVĚ POSTAVENÉ, TAK I  JEJICH REKONSTRUKCE, NÁSTAVBY A VESTAVBY.  DÁLE TO JSOU DOSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBY ČINŽOVNÍCH DOMŮ V CENTRU PRAHY, UBYTOVACÍ PROSTORY APOD.


KOMERČNÍ STAVBY

JEJICH CHARAKTER SE POSTUPNĚ MĚNIL S VÝVOJEM TRHU A POPTÁVKY NA TRHU. ZPOČÁTKU SE JEDNALO O PROVOZY MALÝCH PEKÁREN, ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH FIREMNÍCH OBCHODŮ A JEJICH INTERIÉRŮ /PEKAŘSTVÍ, MASO UZENINY, RYBY, MLÉKÁRNY, OBČESTVENÍ, TEXTIL, KVĚTINÁŘSTVÍ, MINIMARKET A POD./. V SOUČASNÉ DOBĚ JDE SPÍŠE O PRODEJNÍ CENTRA FIREM  SE SKLADOVÝM A TECHNICKÝM ZÁZEMÍM.


STÁTNÍ ÚŘADY

VĚTŠINU Z NICH TVOŘILY V 90 LETECH NOVĚ VZNIKAJÍCÍ CELNÍ ÚŘADY S ODBAVOVACÍMI HALAMI PRO VEŘEJNOST. JEDNALO SE PŘEVÁŽNĚ O REKONSTRUKCE NEBO DOSTAVBY STÁVAJÍCÍCH PROSTOR VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH ATYPICKÝCH  INTERIÉRŮ.


KANCELÁŘSKÉ PROSTORY

VZNIKALY V RÁMCI STÁVAJÍCÍCH ÚŘADŮ PRO FIRMY, PODNIKATELE,  SPOLEČNOSTI, STÁTNÍ INSTITUCE, VČETNĚ ZÁZEMÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR SOUČASNĚ S ŘEŠENÍM JEJICH INTERIÉRÚ.


PRŮMYSLOVÉ STAVBY A AREÁLY

PATŘÍ K NAŠIM NEJVÝZNAMNĚJŠÍM ZAKÁZKÁM. V NEDÁVNÉ DOBĚ  BYLY ZREALIZOVÁNY 2 VELKÁ PŘEKLADIŠTĚ PRO LOGISTICKOU FIRMU TOPTRANS – CENTRÁLA V PRAZE /REKONSTRUKCE A DOSTAVBA/ A CENTRÁLA V JIHLAVĚ /NOVÁ STAVBA/. DALŠÍ ZAKÁZKY TOHOTO TYPU BYLY A JSOU ZATÍM VE FÁZI STUDIÍ NEBO PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY. JEDNÁ SE O SKLADOVÉ PLOCHY SE ZÁZEMÍM, AUTOMATIZOVANÝ SKLAD VÝROBKŮ, PŘEKLADIŠTĚ PRO VÝROBNÍ ZÁVOD, SKLADOVÝ AREÁL PRO PAPÍRENSKÉ VÝROBKY, VELKÝ AREÁL PRO FIRMU ZABÝVAJÍCÍ SE ÚDRŽBOU KOMUNIKACÍ A ČIŠTĚNÍM MĚSTA A DALŠÍ DROBNĚJŠÍ STAVBY TOHOTO CHARAKTERU.

PROFIL

ATELIÉR H

ING. ARCH. ZDEŇKA HONZÁTKOVÁ

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

ING. PAVEL PROKŠÍK